خرید و دانلود|بررسی هورمون اکسین و ماهیت و اثرات و کاربرد آن|

بررسی هورمون اکسین و ماهیت و اثرات و کاربرد آنبررسی هورمون اکسین و ماهیت و اثرات و کاربرد آن|30012756|yaad-baad|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی هورمون اکسین و ماهیت و اثرات و کاربرد آنقابل مشاهده می باشد

بیوسنتز اکسینساخت اکسین عمدتا در بخشهای مریستمی گیاه بخصوص ، جوانه های راسی و برگهای جوان صورت می‌گیرد. در پژوهشهای اولیه در مورد اکسین گفته شده بود که چون اندول استیک اسید از نظر ساختمان شیمیایی شبیه اسید آمینه تریپتوفان است احتمالا از تریپتوفان ساخته می‌شود. بعد از شناسایی عناصر رادیواکتیو و استفاده آنها در تحقیقات زیستی ، این نظر تائید شد.با بکارگیری کربن رادیواکتیو (کربن 14) مسیر تشکیل اندول استیک اسید (iaa) در بسیاری از گیاهان شناخته شده است که شامل مسیر زیر می‌باشد: اسید آمینه تریپتوفان بوسیله واکنش دآمیناسیون به اندول پیروویک اسید تبدیل می‌شود. سپس این ماده بوسیله واکنش دکربوکسیلاسیون به اندول استالدوئید تبدیل می‌گردد.اندول استالدئید تحت تاثیر واکنش دهیدروزناسیون به اندول استیک اسید تبدیل می‌شود.نقش اکسین‌ها در گیاهطویل شدن سلولها و اندام: کلا طول شدن سلولها فقط در حضور اکسین روی می‌دهد. اکسین در غلظتهای بالا اثر بازدارندگی روی این مرحله از رشد دارد مثلا غلظتی از اکسین که باعث ویل شدن ساقه می‌شود، طویل شدن ریشه را کند می‌سازدجلوگیری از ریزش برگ:اکسین از ریزش برگها جلوگیری می‌کند و ریزش میوه‌های رسیده را به عقب می‌اندازد.تسریع در رسیدن میوه: اکسین رسیدن کامل میوه‌ها را تسریع می‌کند.پارتنوکارپی: این اصطلاح به میوه‌های بدون دانه گفته می‌شود که بطور طبیعی در برخی گونه‌ها روی می‌دهد و در بعضی گونه‌ها هم می‌توان آن را با بکارگیری هورمون اکسین تحریک کرداثرات سمی اکسین استفاده از غلظتهای نسبتا زیاد اکسین باعث تغییر شکل برگ ، ساقه ، ریشه ، رنگ پریدگی برگها ، جلوگیری از طویل شدن ساقه و ریشه و جلوگیری از باز شدن گلها می‌شود. از این خاصیت اکسین‌ها در از بین بردن علفهای هرز و دیگر گیاهان مزاحم به عنوان علف کش استفاده می‌شود.نحوه انتقال اکسینانتقال اکسین در اندامهای هوایی گیاه از بالا به پایین و در بافتهای پارانشیمی در داخل آوندهای آبکشی انجام می‌گیرد. نحوه انتقال اکسین در ریشه هم از نوک ریشه به سمت بالای ریشه صورت می‌گیرد.نقش اکسین تنک کردنپایداری میوه‌های در حال رشد و گلها و برگها بستگی به تعادل بین اکسین داخل آنها و مقدار اکسین ساقه دارد. هر وقت این تعادل بهم بخورد در محل اتصال دمبرگ با میوه یا دمگل به ساقه یک لایه چوب پنبه‌ای بوجود می‌آید و اندام مربوط از درخت جدا می‌شود و ریزش می‌کند. این امر در میوه کاری اهمیت زیادی دارد. چون درختان میوه زیادی تولید می‌کنند اگر همه آنها روی درخت بماند ولی محصول از نظر کیفی نامرغوب می‌شود ثانیا به علت کمبود مواد غذایی ریزش می‌کنند ثالثا درخت ضعیف می‌شود. برای جلوگیری از این موارد با استفاده به موقع از محلولهایی از انواع اکسین گلهای ضعیف را وادار به ریزش می‌کنند یا به اصطلاح محل تنک کردن انجام می‌دهند.تولید بافت پینه‌ای هر وقت درخت به دلایلی از جمله هرس و قلمه‌گیری زخم شود، سلولهای پارانشیمی ناحیه زخم با ایجاد بافت یکنواخت محل زخم را ترمیم می‌کنند این بافت که پینه نام دارد دارای اکسین زیادی دارد. .جلوگیری از ریزش میوه قبل از برداشتبرای این منظور 4 3 هفته قبل از برداشت میوه از ترکیبات مختلف اکسینی به غلظت معینی استفاده می‌شود.کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس میوه‌های گیلاس بعد از بارندگی دچار ترک خوردگی می‌شوند که با مصرف ترکیبی از اکسین با غلظت معین 35 روز قبل از برداشت می‌توان از این پدیده جلوگیری کرد .ریشه‌دار کردن قلمه‌هاریشه‌دار کردن قلمه‌ها به کمک اکسین یکی از کاربردهای مهم این ماده در باغبانی استجلوگیری از رشد نوکها و پا جوشهاپس از هرس شدید گیاهان ، تعدادی شاخه غیر بارور بنام نوک تولید می‌شود که باید هرس شوند. اگر محل زخم هرس را با کمک اکسین محلول پاشی کنیم از رشد نوکها جلوگیری می‌شود که این ماده برای جلوگیری از رشد پاجوشها (پاگیاه) نیز بکار می‌رود.رشد طولی شاخهچون جوانه انتهایی شاخه دارای اکسین زیادی است و باعث رشد سریع طولی شاخه می‌شود.مطالب دیگر:
📂اتوماسیون-گلخانه-20-ص📂اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر 31ص📂اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف📂اثر بخشی و اهداف سازمان22 ص📂اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست 27 ص📂اثر تاريخ كاشت بر سويا 14 ص📂اثر فشار بالا روی Listeria spp در مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی 26 ص📂اثر فوتوالكتريك از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك📂اثرات دیابت 36 ص📂اثرات رواني طلاق بركودكان📂اثرات زباله به محیط زیست 11 ص📂اثرات ورزش بر قلب و عروق📂اثرات ورزش در سلامت- خانم افسريان📂اثرات ورزش در سلامت📂اثر-ازت-بر-خاك-12-ص📂اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكردجوجه های گوشتي 14 ص📂اثراستفاده-از-گوانیدینواستات-به-عنوان-جايگزين-منبع-پروتئين-حيواني-بر-عملكردجوجه-های-گوشتي-14-ص📂اثر-غلظت‌های-مختلف-اکسین-بر-روی-ریشه‌زایی-قلمه‌های-نیمه-خشبی-نارنج-و-نارنج-سه-برگ-97-ص📂اثر-فرسایش-برحاصلخیزی-خاک-18-ص📂اثر-فشار-بالا-روی-Listeria-spp-در-مورد-خصوصیات-ریز-ساختاری-و-بافت-ماهی-دودی-26-ص📂اجتماعي و فرهنگي 22ص📂اجتماعي-بودن-انسان-35-ص📂اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص📂اجراى احكام و اصول سياسى اسلام📂اجراى-احكام-و-اصول-سياسى-اسلام-31ص