خرید و دانلود|بررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لینده|

بررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لیندهبررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لینده|30012757|yaad-baad|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لیندهقابل مشاهده می باشد1. رانندگان ليفتراك بايستی دارای گواهينامه ويژه رانندگی باشند.2. سرعت راننده ليفتراك بايد با وضعيت جاده، علايم ميدان ديد و باد متناسب باشد.3. هميشه در حالی كه شاخك ها را در پايين ترين ارتفاع ممكن (10 الی 15 سانتيمتر) از زمين قرار داده ايد رانندگی كنيد.4. هرگز از حداكثر ظرفيت مجاز بالابری تجاوز نكنيد اگر از اين مقدار بار تجاوز كنيد قطعات ليفتراك صدمه ديده و برای اپراتور مخاطره آميز است.5. زمانی كه بار را در ارتفاع می بريد، با سرعت دور نزنيد.6. با ليفتراك مسافر حمل نكنيد.7. هر چه بار را بيشتر بالا ببريد ظرفيت بار زدن كاهش می يابد.8. گرداندن فرمان در زمانی كه ليفتراك ايستاده است باعث صدمه زدن به سيستم فرمان و سايش لاستيك ها می شود. لذا در حالی كه ليفتراك شما ايستاده است از گرداندن فرمان خودداری كنيد.9. هرگز از ترمز معيوب استفاده نكنيد.10. جهت پارك ليفتراك اقدامات زير را انجام دهيد:الف) در محل های تعيين شده پارك نماييد.ب ) ترمز دستی را بكشيد.ج ) دكل را به سمت جلو بخوابانيد و شاخك ها را پايين آوريد.د ) دنده ها را درگير كنيد.ه ) موتور را خاموش كنيد و سويچ را بيرون آوريد.11. ليفتراك رابه عنوان بالابر استفاده نكنيد :شرايط استفاده از ليفتراك بالابر به شرح ذيل است:الف) بر روی شاخك ها بايستی سبد تعبيه و نصب گردد.ب) ارتفاع ديواره سبد بايد حدود 1 متر باشد.ج) مجموع وزن جعبه و شخص و وسايل موجود از 50% ظرفيت بالابر ليفتراك تجاوزنكند.د) ليفتراك را در محل صاف و هموار و محكم قرار دهند.ه) آموزش راننده كافی باشد.و) در حالی كه سبد بالاست ليفتراك حركت ننمايد.12. در موقع استفاده از پالت به نكات زير توجه كنيد :الف) شاخك ها بايد موازی باشند تا به اندازه كافی درون پالت ها جای گيرند.ب) از تمام طول شاخك ها استفاده كنيد، پالت در نوك شاخك، گير نكند.ج) شاخك ها اگر كوتاه باشند می توان از شاخك های اضافه شونده استفاده كرد، به شرطی كه طول آنها بيشتر از 50% شاخك اصلی نباشد.د ) پالت را روی زمين نا صاف قرار ندهيد زيرا پالت می شكند.13. در ليفتراك های برقی، باطری ها به مرور زمان دشارژ شده و نياز هست كه توسط شارژ كننده مجددا قابل استفاده گردد. توجه كنيد كه :الف) شارژ بيش از حد و بد باطری عمر آن را را كم می كند.ب) باطری ها را قبل از شارژ كردن با آب مقطر پر كنيد.ج) باطری را كاملا پر نكنيد.ى) باطری را تميز و خشك نگه داريد.مطالب دیگر:
📜پاورپوینت بررسی شیوه های مختلف مقاوم سازی سازه های با مصالح بنایی📜پاورپوینت تجزیه و تحلیل منزل بهزادیان📜پاورپوینت بیوگرافی و آثار نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی📜پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی📜پاورپوینت ناهماهنگی در مدیریت شهری و پیامدها📜پاورپوینت بررسی میل رادكان📜پاورپوینت بررسی روابط بخش زنان زایمان و نوزادان و بررسی 5 عدد نمونه مشابه📜پاورپوینت بررسی بیونیك (جانوران در معماری)📜پاورپوینت بررسی دماسنج دو فلزی و پیرومتر📜پاورپوینت بررسی دیافراگم و فشارسنج تفاضلی📜پاورپوینت بررسی دبی سنج الكترومغناطیسی📜پاورپوینت بررسی DNA موتورها📜پاورپوینت مطالعه و بررسی پردازنده های DSP و امکان سنجی یک سامانه حداقلی جهت کار با آنها📜پاورپوینت بررسی کاویتاسیون📜پاورپوینت بررسی سیستم برق تبرید📜پاورپوینت خشک کن با بستر سیال📜پاورپوینت ارتباط مصرف چای و سرطان📜اشكالات مسكن های مدرن (امروزی)📜پاورپوینت بررسی زیره سیاه و زیره سبز📜پاورپوینت عکس هایی از ماشین آلات📜تحلیل یک دال تعمیر شده تخت مبتنی (لكه‌گیری شده) به روش اجزاء محدود📜پایداری و تثبیت شیروانی های سنگی📜اصول و مقررات ساختمان سازی📜چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیمرخ روانی و شخصیت📜چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی